Periode-drama

Dette er en verden i film som kan deles inn i to kategorier; periodedrama basert på bøker fra den tiden det ble skrevet eller nytt og originalt innhold som er skrevet i dag men tar sted i fortiden. I disse type filmene er det autentiske aspektet en gjenganger. Uavhengig om selve manuset eller fortellingen er skrevet i dag eller på f.eks. 1800-tallet er produksjonen av spillefilmen ofte basert på fakta om hvordan ting faktisk var på den tiden filmen tar sted, i motsetning til fantasi der forfatteren har friheten til å skape sin egen verden.

Kostymedrama er også et ord man kan bruke for å beskrive denne filmsjangeren. Noe som karakteriserer denne type film er nemlig kostymene og hva klærne representerte. Her er den autentiske delen sentral. Avhengig av om historien tok sted på 1600-tallet eller på 1800-tallet vil ha en stor betydning for hvordan type kostymer man vil se i filmen. Klær og detaljer i klær fortalte mye om hvordan sosial status man hadde hvor mye penger man hadde.

I produksjoner som gir en autentisk følelse kan den på samme måte som med fantasy-filmer gi publikum et innblikk i hvordan det var å leve på denne tiden. En undersjanger som er karakteristisk innenfor periodedrama er romantikk. Gjerne tragisk romanse eller veldig intens romanse. Utfordringen i disse historiene er ofte at de to partene som elsker hverandre ikke kan være sammen på grunn av omstendighetene rundt dem. Klasseforskjell er et prima eksempel på dette. I Romeo og Julie ser vi også et tilfelle av omstendigheter som stopper de forelskede partene fra å leve lykkelige sammen. Her det rivaler innen familie som er problemstillingen, ikke klasseforskjell.

Et eksempel på en film som er basert på en bok skrevet i tiden den handler om er; “Stolthet og fordom.” Spillefilmen er veldig kjent i dag men kom først ut som bok i 1813 av Jane Austen. Når det blir lagd filmer av bøker blir boken ofte brukt som en inspirasjonskilde istedet for et manus slik at regissøren har friheten til å tilpasse enkelte elementer som tar seg bedre ut på skjerm enn på papir. Publikum er ofte skeptisk til filmer baser på bøker ettersom karakterene ikke alltid ser ut som de har personlige forestilt seg i hodet etter de har lest boken og blir derfor som oftest møtt av blandede reaksjoner.

Hvis vi skal se på originalt innhold som er skrevet i moderne tider men der handlingen tar sted i en annen tid er; “Atonement” et like godt eksempel. Romanen ble skrevet i 2001. Historien tar sted før, under og etter andre verdenskrig og viser periodedrama fra et nytt perspektiv. Skrevet i moderne tid uten at forfatteren hadde personlige opplevelser av å ha levd på den tiden historien tar sted i gir et friskt kreativt pust til filmen og utforsker den fantasifulle delen av periodedrama.