Norske krigsfilmer

De siste årene har det kommet en rekke filmer som tar for seg temaet Norge under andre verdenskrig. Både motstandsbevegelsen, kongefamilien, og jødene i Norge har blitt behørig behandlet. Men hvor gode er egentlig disse filmene? Er det virkelig snakk om filmer av god kvalitet, eller bare “bra til å være norsk”?

Mange vil nok mene at norsk film har hevet seg betraktelig de siste årene, mens amerikansk film har mistet noe av glansen fra gamle dager. Det har blitt en slags utjevning i kvalitet, som også kan ha noe med kostnader og finansieringsmuligheter å gjøre. I dag opplever man i hvert fall at norsk ungdom viser en interesse for norsk film som egentlig var utenkelig for bare noen tiår siden. Mange ønsker seg å se film og ikke bare serier fra strømmetjenestene. Flere har til og med plakater av norske heller enn amerikanske filmer og skuespillere på rommet. I dag er det for øvrig enkelt å skaffe plakater, rammer og lignende på nettsteder som bga fotobutikk, hvilket gjør det enklere å finne det man vil ha.

Max Manus

En av de mest populære filmene som noen gang er laget i Norge er filmen om Max Manus. Filmen hadde premiere i 2008, og Aksel Hennie i hovedrollen som den tapre motstandshelten. Filmen tok inn nesten 100 millioner kroner i billettinntekter, og vant i tillegg flere priser. Det var noen klager på det historiske innholdet i filmen, men disse ble nærmest satt til side av at både kona Tikken Manus og kjente motstandsmenn som Kjartan Sønsteby gikk god for måten Manus ble fremstilt.

Kanskje det mest imponerende med filmen var at dette var et epos i stor skala, som krevde mye både av økonomi og planlegging. Likevel var det en gjennomført film som ga et godt helhetsinntrykk også med hensyn til produksjonsverdier.

Kongens nei

En annen norsk krigsfilm som fikk god mottagelse både av publikum og anmeldere var Kongens nei. Filmen ble riktig nok slaktet av en noe hårsår svensk anmelder, og tidvis kritisert av enkelte historikere som mente at Kong Haakons rolle under invasjonen av Norge ble fremstilt som noe større enn den egentlig var. At filmen likevel ble veldig populær var nok i stor grad et resultat av at den greide å fremstille den ekstremt vanskelige situasjonen både kongehuset og regjeringen ble satt i da tyskerne invaderte, og belyste de tøffe avgjørelsene som måtte tas på kort tid med lite informasjon.

Filmplakater

Film er best på kino, som det heter, men det er også hyggelig å ta med seg minnene om en god film gjennom å investere i en flott plakat som kanskje også kan rammes i. I dag kan man også lage slike kule plakater av sine egne bilder, og få presentert familien på veggen på en ny måte.