3 grunner til at kunderelasjon er viktig for film

Du har kanskje tenkt på hvordan man kan skaffe så mye penger til å lage de store filmene i Hollywood, eller i Norge for den saks skyld. Filmene koster millioner av kroner å produsere og holder folk i arbeid i flere år.

Kunderelasjoner er en viktig grunn til det, men uten et fungerende CRM system mister man helt oversikten. CRM systemer brukes i dag gjennomgående av bedrifter i alle størrelser og bransjer. La oss se på hvorfor dette systemet er viktige for filmskaperne.

Kjenn de riktige instansene

For å få støtte til å spille inn filmer, så hjelper det å ha stjerner på rollelista. Men det er ikke nok for å skape en film i millionklassen. De må også kjenne til hvordan man får støtte, som i dag blant annet er Norsk Filminstitutt som forvalter. Det er gjennom filmfondet.

Men skal man få tillatelse til å spille inn og gjøre opptak, må man leie et film-lokale. Skal man filme utenfor området så må man henvende seg til den gjeldende eieren. Skal en scene spilles inn på et tog så må man kanskje bruke media design for å få det til.

Man kan ikke ta film av tilfeldige mennesker uten å spørre om tillatelse. Derfor må man anskaffe statister som gjør jobben. Hvor henvender man seg da? Det fins mange statist formidlere, slik som Statist.no og Stagepool.

Få tak i de beste folka

For å lage en storfilm så er man nødt til å ha engasjement, stå-på-vilje og nesten litt barnslig overtro. Men man må også få tak i de beste folka. De fins ikke bare i Hollywood, men også i Norge. Hvilke stillinger skal fylles:

  • Skuespillere
  • Kameramenn
  • Lydteknikere
  • Stuntfolk
  • Sekretærer
  • Assistenter
  • Koordinatorer
  • Visuelle designere
  • Administratorer

Denne listen er lang som et langt uår, men har man ikke et godt CRM system som mister man fullstendig kontroll. Bare tenk på alle folka som trengs til å komponere og spille filmmusikken.

Få penger i kassa

Filmer som spiller inn 10 ganger kostnaden av filmen vil alltid kalles suksessfulle. Men for å skaffe publikum til filmene må man kjenne filminstituttene, reklamebyråene, kinoene og media. Alle disse vil være med på å promotere en film som ønsker å nå toppene, få priser og tjene godt. For uten ett overskudd kan det bli spikeren i kista. Alt må være på plass før man setter i gang, og med CRM system vil man komme fortere til en løsning.